Onderhoud & service

Onderhoud Zwembad

Lang genieten van uw eigen zwembad kan met goed zwembad onderhoud. Zwembad onderhoud zoals schoonmaken van de wanden, zuigen van de bodem en het op peil houden van de chemicaliën zijn een paar voorbeelden van de werkzaamheden. De pomp en het filter van de zwembadinstallatie leveren een belangrijke bijdrage aan het schoonhouden van het bad. Een goede installatie heeft voldoende capaciteit om een sterke stroming aan het oppervlak van het water te bewerkstelligen. Hierdoor wordt het grootste gedeelte van het (tuin)vuil direct afgevoerd. Het vuil dat naar de bodem zinkt kan handmatig of geautomatiseerd worden verwijderd door middel van een zuiger.

Hoewel alle onderhoudswerkzaamheden aan een zwembad doorgaans door u zelf uitgevoerd kunnen worden, kan Wolters Zwembaden ondersteunen. In overleg kunnen wij het zomer- en winterklaar maken van uw zwembad verzorgen, evenals de periodieke schoonmaakbeurten doormiddel van een service overeenkomst.

 

Hieronder leest u wat voor werkzaamheden wij onder anderen kunnen aanbieden in één onze service overeenkomsten voor binnen en buitenbaden. Een service overeenkomst is per zwembad anders en daarom ook maatwerk.

Enkele voor beelden van de mogelijkheden;

 • Het opstarten van het zwembad in het voorjaar
 • Het monteren van de winterafdekking.
 • Grof vuil verwijderen en skimmers controleren
 • Het controleren en nazien van de pomp en filterinstallatie en aanwezige zwembadtechniek
 • Eventuele aanwezige verlichting controleren.
 • Controle PH en RX waarden en op peil brengen.
 • Schoonmaak werkzaamheden afdekking en rondom zwembad.
 • Benodigde chemicaliën tijdens het opstarten verzorgen.
 • Extra bezoek voor onderhoud en of storing.
 • Chemicaliën voor de waterbehandeling
 • Bezorgen chemicaliën in seizoen
 • Het zwembad geheel stofzuigen
 • Extra momenten op locatie voor controle- en schoonmaakwerkzaamheden.

 

Voor de service overeenkomsten zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing zoals hieronder beschreven.
De serviceovereenkomst wordt aangegaan na ontvangst van het ondertekende overeenkomst.
Het service bedrag wordt na het eerste bezoek gefactureerd, de betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Na het eerste jaar is Wolters Zwembaden gerechtigd de prijs voor deze servicecontracten aan te passen overeenkomstig de toepasselijke indexcijfers.
Het contract wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar tenzij één van de beide partijen voor de afloop van het kalenderjaar schriftelijk het contract opzegt.
Bij tussentijdse opzegging van het contract door de klant heeft men geen recht op restitutie.
Klant ontvangt een logboekkaart, deze dient bij de installatie te worden bewaard. De monteur is verplicht deze in te vullen.
Indien nodig en gewenst ontvangen wij van de klant een sleutel in bruikleen zodat de monteur altijd toegang tot het zwembad en de zwembadinstallatie heeft. Het spreekt voor zich dat Wolters Zwembaden uiterst zorgvuldig en discreet met deze sleutel zullen omgaan. Sleutel wordt zonder een uitdrukkelijke verzoek van de klant niet aan derden afgegeven.
Het zwembad wordt onderhouden volgens een door Wolters Zwembaden op te stellen schema. Hier kan niet van worden afgeweken.
Met uitzondering van uitdrukkelijke instructies van de monteur wordt u geacht geen werkzaamheden aan de installatie of met betrekking tot de waterkwaliteit uit te voeren. Ingestelde waardes/filtertijden mogen niet zelfstandig worden gewijzigd. Pompen en doseerinstallaties dienen tot het einde van het seizoen aan te blijven staan.
Indien klant kiest voor de aangeboden onderhoudscontract dient deze zelf zorg te dragen voor het wekelijks stofzuigen en het terugspoelen van de filterinstallatie tot aan het einde van het seizoen. Mits anders overeengekomen in de service overeenkomst.

Indien het zwembad aan het eind van het seizoen niet schoon is zullen de extra benodigde schoonmaakkosten voor het winterklaar maken in rekening worden gebracht.
Op deze overeenkomsten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.